Informácie o nás

Fotografovanie pre vlastné potešenie a potešenie druhých formou TFP.

Ponúkam kalibráciu a profiláciu monitorov, notebookov a tlačiarní pomocou spektrometrickej sondy colormunki.


Fotenie TFP

 

Fotenie formou TFP (z angl. Time for Print) - je založené na spolupráci fotograf / fotená osoba, kedy ani jednej zo zúčastnených strán nevzniká nárok platiť za zrealizovanú službu. Pre oboch z tejto spolupráce vyplýva len záväzok spoločne nafotiť pútavé a príjemné zábery. Fotograf z nich následne vyberie optimálny počet, spracuje a odovzdá fotenému. Spracované zábery obom stranám slúžia pre prezentáciu práce, obohatenie portfólia na oficiálnej webovej stránke, sociálnych sieťach, imidžové fotografie, a pod.

História projektu

Moje začiatky s fotením siahajú už do roku 1989 keď som dostal prvý fotoaparát na film značky RICOH, ktorý som používal až kým som si nekúpil prvý kompakt značky panasonic, bolo to v roku 2001. Dalším fotoaparátom bol Fuji Finepix 5600fd, pri ktorom som sa začal oboznamovať aj s programom na postprocesing nafotených fotiek.

V dnešnej dobe používam CANON 1100D a CANON 50D a rozhodol som sa zriadiť si vlastnú webovú stránku na ktorej by som sa chcel podeliť o svoje fotografie.