Blog

Oswiecim - Auschwitz

15.08.2013 17:02

Oswiecim

 

  Dňa 13.8.2013 som navštívil koncentračný tábor v Oswiecime a rád by som sa s vami podelil o dojmi s tejto prehliadky.

    Koncentračný tábor Auschwitz I bol nacistický koncentračný tábor založený v Poľsku, pri meste Oswiečim (nem. Auschwitz) Tábor ležal na ľavom brehu rieky Sola. Pôvodne zamýšľaný ako zajatecký tábor počas druhej svetovej vojny slúžil ako administratívne centrum celého komplexu táborov okolo mesta. Neskôr boli v okolí mesta vybudované ďalšie tábory, predovšetkým obrovský Auschwitz II Birkenau a Auschwitz III Buna.

Vstupná brána do tábora Auschwitz I

 

Nacisti použili pôvodné poľské delostrelecké kasárne, pozostávajúce z 16 jednopodlažných budov. Pôvodne mal slúžiť ako tábor pre poľských vojnových zajatcov. Lokalitu vybral SS-Oberfuhrer Arpád Wigand, ktorý potreboval umiestniť veľké množstvo poľských zajatcov. Prvým veliteľom tábora sa mal stať Rudolf Hoss, SS-Obersturmführer Jozef Kramer sa stal jeho zástupcom.

prvý plot pri vstupnej bráne, kde bolo 400V.

 

Z oblasti bolo následne vysťahovaných asi 1200 poľských roľníkov a obyvateľov budov v oblasti asi 40 km2 okolo zamýšľaného tábora. Pre výstavbu tábora bolo určených prvých asi 300 Židov z mesta Osvienčim. Ďalšími, kto sa mal podieľať na stavbe bolo 30 nemeckých kriminálnych väzňou.  Tí dorazili do Osvienčimu v máji 1940. Následne boli poverení správnymi funkciami pri výstavbe tábora. Kým boli pre nich upravené priestory, boli umiestnení do pôvodných budov Poľského tabakového monopolu. Pôvodné budovy kasární boli jedno a dvojposchodové stavby z červených tehiel, ktoré nemohli poskytnúť ubytovacie priestory pre dostatok väzňov. Jednoposchodové stavby boli preto prebudované, bolo k nim pristavené ďalšie poschodie. Boli tiež postavené nové budovy, použité boli aj budovy zabrané vysťahovaným Poliakom. Každý z barakov, v ktorom boli umiestnení väzni sa označoval blok a mal pridelené číslo. V bloku 11 sa nachádzalo táborové väzenie. Nachádzali sa v ňom zvláštne celi na státie s podlahou asi 1,5 m2, do ktorých sa vchádzalo malým otvorom pri podlahe. Boli do nich umiestňovaní viacerí, väčšinou 4 väzni, ktorí museli postojačky prečkať celú noc (počas dňa však museli spolu s ostatnými pracovať). V suteréne bloku sa nachádzali aj cely, v ktorých nechávali väzňov bez prísunu stravy a vody zomierať hladom, často vo veľkom množstve.

   Zoradenie blokov

. V prvej polovici roku 1941 sa začala pri Osvienčime stavať chemická továreň koncernu I.G.Farben. Pre obsluhu továrne bol vybudovaný nový tábor Monowitz. 17. júna 1941 krátko pred začiatkom vpádu do Sovietskeho zvazu dostal veliteľ tábora Hans Kammler rozkaz pripraviť tábor na príchod ďalších niekoľko tisíc väzňov. Obrovské množstvo sovietskych zajatcov si nakoniec vyžiadalo vybudovanie nového tábora Auschwitz II, na mieste bývalej obce Brzezinka (nem. Birkenau). Plánovaná kapacita pre celý komplex táborov Auschwitz I, II a III bolo 125 000 ľudí.

 

   Blok 24a

 

  Maketa plynovej komory

 

  Plechovky zyklonu-B

 

  vydraté schody v bloku 11                                          topánky

 

 

 

 

 

1 | 2 >>